ข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการ

แก้ไขล่าสุด วันที่ 1 สิงหาคม 2565

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดยบริษัท เฟรย่า อิลลัสเตรั่นส์ อาเทเลียร์ จำกัด
(เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125562004371)
โดยมีสำนักงานที่ขึ้นทะเบียนที่ FREYA ILLUSTRATIONS ATELIER Co.,Ltd (สำนักงานใหญ่)

32/13-15 ชั้น 1-2 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

คุณสามารถติดต่อเราโดยทางอีเมล์ [email protected] หรือ Line ID: @freyaart

เงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์และนโยบายความเป็นส่วนตัว เป็นข้อบังคับการใช้บริการเว็บไซต์ https://courses.freya.art/ และบริการใดๆและทั้งหมด รวมถึงเมื่อแสดงความคิดเห็นต่อหลักสูตร (“ความคิดเห็นต่อหลักสูตร”) ซึ่งเราให้บริการบนหรือผ่านทางเว็บไซต์ของเรา โดยการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา คุณได้ยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ ไม่ว่าคุณจะเพียงแค่ดูข้อมูล (“ผู้เยี่ยมชม”) หรือไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้งานที่ลงทะเบียน (“สมาชิก”) กรุณาหยุดการใช้บริการเว็บไซต์ของเราหากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้

เราอาจแก้ไขปรับปรุงเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเวลาตามดุลยพินิจของเรา กรุณากลับเข้ามาตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอสำหรับการแก้ไขล่าสุด คุณสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดายโดยดูจากวันที่แก้ไขล่าสุดที่ด้านบนสุดของเงื่อนไขเหล่านี้ หากคุณยังคงใช้บริการเว็บไซต์ของเราต่อไปหมายถึงคุณยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ตามที่ได้มีการแก้ไขปรับปรุง

1. การลงทะเบียนสมาชิก/รหัสผ่าน

1.1 แม้ว่าบางส่วนของเว็บไซต์ของเราอาจสามารถเยี่ยมชมได้โดยผู้เยี่ยมชมทุกคน คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนและชำระเงินในฐานะสมาชิกเพื่อที่จะสามารถเข้าเรียน และในกรณีที่คุณต้องการส่งความคิดเห็นต่อหลักสูตรและบทเรียน

1.2 คุณยอมรับว่าข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้แก่เราเกี่ยวกับตัวคุณเมื่อทำการลงทะเบียนหรือในโอกาสอื่น ๆ จะเป็นข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ทันสมัย และครบถ้วน เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกสมาชิกภาพของคุณและการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของเราหากเราทราบว่าคุณได้ให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงหรือหลอกลวง

1.3 เมื่อคุณชำระค่าหลักสูตรเรียนและลงทะเบียนสมาชิกเพื่อใช้บริการเรียนออนไลน์ในเว็บไซต์ของเราอย่างเต็มรูปแบบแล้ว คุณจะถูกขอให้ตั้งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน คุณยอมรับว่าจะไม่เปิดเผยรหัสผ่านของคุณแก่บุคคลอื่น คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษารหัสผ่านเป็นความลับ และจะมีความรับผิดชอบเต็มต่อภาระผูกพันทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการใช้รหัสผ่านของคุณ (หรือการใช้ในทางที่ผิด) ไม่ว่าการใช้หรือการใช้ในทางที่ผิดของรหัสผ่านนั้นเกิดขึ้นโดยหรือปราศจากการรับทราบหรือยินยอมจากคุณหรือไม่ก็ตาม หากคุณสงสัยว่ามีผู้อื่นทราบหรือใช้รหัสผ่านของคุณ คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีโดยส่งอีเมล์มายังเราโดยทันที

1.5 หากคุณลืมรหัสผ่าน กรุณาคลิกที่ลิงค์นี้ เราจะตั้งรหัสผ่านใหม่สำหรับคุณและส่งไปยังที่อยู่อีเมล์ของคุณ

1.6 เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจอย่างเด็ดขาดในการยกเลิกชื่อผู้ใช้งานได้ทุกเวลา หากเราสงสัยว่ามันได้ถูกใช้โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

2. การใช้บริการเว็บไซต์

2.1 ตามวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขเหล่านี้ “เนื้อหา” หมายถึง ข้อมูล ข้อความ งานด้านศิลปะ เอกสาร รูปภาพ ภาพถ่ายและวัสดุอื่น ๆ ที่คุณอาจอัพโหลดหรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของเรารวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ ข้อความที่ประกาศในพื้นที่ชุมชน ความคิดเห็นต่อหลักสูตร และข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรนั้น ๆ

2.2 คุณต้องแน่ใจว่าเนื้อหาใด ๆ ที่คุณส่งมายังเว็บไซต์ของเรา ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม (“ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึงลิขสิทธิ์จดทะเบียน และ/หรือ ไม่จดทะเบียนสิทธิ์ฐานข้อมูล เครื่องหมายการค้า สิทธิ์การออกแบบและสิทธิ์ทางปัญญาและกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ทุกประเภทและการประยุกต์ใช้ทั้งหมดสำหรับสิทธิ์ดังกล่าวในทุกแห่งทั่วโลก) ไม่ฝ่าฝืนข้อบังคับของกฏหมาย เช่น ไม่เป็นการใส่ร้าย หยาบคาย คุกคามทางเพศหรือเชื้อชาติ หรือแบ่งแยก ก่อกวน ข่มขู่ สัปดนลามกอนาจาร เป็นเท็จ ไม่น่าเชื่อถือหรือหลอกลวง หรือไม่เหมาะสมในความคิดเห็นของเรา หรือไม่รบกวนการสื่อสารของชุมชนหรือพื้นที่ชุมชนออนไลน์บนเว็บไซต์ของเรา

2.3 คุณยินยอมที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือเพื่อผลประโยชน์ด้านการเงินโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา อาทิ ส่งจดหมายลูกโซ่ จดหมายขยะ ‘spam’ การสื่อสารทางธุรกิจหรือจำนวนมากทุกประเภท เช่น โฆษณาบริษัท สินค้าและบริการขององค์กรด้านการศึกษาใด ๆ ยกเว้นภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงผู้โฆษณาเป็นลายลักษณ์อักษรที่เราได้กระทำร่วมกับคุณ ไม่กระทำการใด ๆ ที่มีเหตุให้เชื่อว่าอาจทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่น และ/หรือ เครือข่ายการสื่อสารของพวกเขาเกิดความขัดข้อง เสียหายหรือประสิทธิภาพลดลง ไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวจาก “ผู้ใช้งาน” (ซึ่งหมายถึง “สมาชิก” และ “ผู้เยี่ยมชม”) ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปีหรือจากผู้ใดหากข้อมูลดังกล่าวได้ถูกเก็บรวบรวมโดยการหลอกลวงหรือด้วยวิธีการที่ไม่โปร่งใส อาทิ การเก็บข้อมูลส่วนตัวหรือรหัสผ่านเพื่อการค้าหรือวัตถุประสงค์ที่ขัดต่อกฎหมายจากผู้ใช้งานคนอื่น ๆ หรือเพื่อพยายามปลอมตัวเป็นผู้ใช้งานอีกคน หรือเพื่อก่อกวน ข่มขู่หรือคุกคามผู้ใช้งานใด ๆ

2.4 คุณจะรับผิดชอบต่อการออกจากระบบเมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานเว็บไซต์ในแต่ละครั้ง

2.5 หากคุณเป็นผู้เยี่ยมชม คุณยินยอมที่จะไม่เข้าสู่พื้นที่ต่าง ๆ ของเว็บไซต์ที่สงวนไว้สำหรับสมาชิกโดยไม่ได้รับอนุญาต

2.6 หากคุณทราบว่ามีสิ่งใดบนเว็บไซต์ของเราที่ปรากฏว่าเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขเหล่านี้ คุณตกลงที่จะติดต่อเราโดยทันที

3. เนื้อหาที่แสดง

3.1 หากคุณแสดงเนื้อหาที่ปรากฏว่าฝ่าฝืนเงื่อนไขเหล่านี้ ใส่ร้าย หยาบคาย คุกคามทางเพศหรือเชื้อชาติ หรือแบ่งแยก ก่อกวน ข่มขู่ สัปดนลามกอนาจาร เป็นเท็จ ไม่น่าเชื่อถือหรือหลอกลวง หรือไม่เหมาะสม หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ตามกฏหมายอื่น ๆ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับชื่อผู้ใช้ของคุณ เพื่อป้องกันคุณจากการเข้าสู่เว็บไซต์ของเราในฐานะสมาชิกอีกต่อไป

4. ทรัพย์สินทางปัญญา

4.1 คุณยอมรับว่าเว็บไซต์ของเราและเนื้อหาทั้งหมดที่บรรจุในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองโดยทรัพย์สินทางปัญญาทั้งที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิที่ได้รับอนุญาตของเรา

4.2 คุณไม่มีกรรมสิทธิ์ในผลประโยชน์ใด ๆ ในเว็บไซต์ของเราหรือเนื้อหาที่ให้บริการโดยเรา และไม่สามารถใช้เนื้อหาเหล่านั้นด้วยวิธีการใด ๆ ยกเว้นได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

44.3 คุณสามารถดู พิมพ์ ดาวน์โหลด หรือเก็บเนื้อหาดังกล่าวไว้ชั่วคราวเพื่อการอ้างอิงส่วนตัวและไม่ใช่เพื่อการค้าโดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือลบ คุณไม่สามารถทำสำเนา ผลิตซ้ำ ถ่ายทอดต่อ เผยแพร่ ตีพิมพ์ หาประโยชน์ทางการค้าหรือถ่ายโอนเนื้อหาเหล่านั้น คุณรับทราบว่าคุณไม่มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ โดยการดาวน์โหลดหรือการใช้เนื้อหาเหล่านั้น

4.4 การส่งเนื้อหามายังเว็บไซต์ของเรา หมายถึง คุณได้มอบสิทธิ์และการอนุญาตที่ปราศจากค่าลิขสิทธิ์ เป็นการถาวร เรียกคืนไม่ได้ เป็นสิทธิ์ผูกขาดเพื่อใช้ประโยชน์ ผลิตซ้ำ แก้ไข ปรับเปลี่ยน ตีพิมพ์ แปล สร้างสรรค์ผลงานต่อเนื่อง เผยแพร่และสื่อสารไปสู่สาธารณชนสำหรับเนื้อหาเหล่านั้น

5. สิทธิ์ของเรา

5.1 เรามีสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจอย่างเด็ดขาดในการแก้ไข ตัดต่อ ลบ ระงับชั่วคราวหรือปฏิเสธเนื้อหาใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หากเราพิจารณาแล้วว่าเนื้อหานั้นไม่เหมาะสมหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขเหล่านี้หรือด้วยเหตุผลอื่น ๆ

5.2 เราอาจสงวนหรือเปิดเผยเนื้อหาและรายละเอียดส่วนตัวของคุณรวมถึงเนื้อหาใด ๆ แก่บุคคลที่สาม หากการเปิดเผยนั้นเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาเว็บไซต์ของเรา หรือเป็นไปตามกฏหมาย หรือเพื่อโต้ตอบการอ้างสิทธิ์ว่าเว็บไซต์ของเราละเมิดหรือจำกัดสิทธิ์ของบุคคลใด หรือเพื่อจัดส่งเอกสาร

5.3 เราอาจระงับชั่วคราวหรือยกเลิกการเข้าสู่เว็บไซต์ของคุณได้ทุกเวลาหากคุณฝ่าฝืนเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้คุณจะต้องผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

 นโยบายธุรกิจ

 1. สินค้าและบริการของเรา

บริษัท เฟรย่า อิสเตรชั่นส์ อาเทเลียร์ จำกัด ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณท์ดิจิตอลด้านศิลปะ และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สินค้าทุกชิ้นถูกต้องตามกฎหมาย ลูกค้าที่สนใจเรียนสามารถลงทะเบียน ชำระเงิน และเข้ามาเรียนทางเวบไซท์ https://courses.freya.art/ ได้ตลอดชีพ

2. ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

2.1 ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์ https://courses.freya.art/ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถเข้า ใช้งานได้ทุกส่วนได้ทันทีหลังชำระเงิน

2.2 ลูกค้าสามารถเข้าดูรายละเอียดสินค้าสินค้าได้ที่หน้าเว็บไซต์ https://courses.freya.art/courses/basic-procreate-by-freya-art/ สามารถชมตัวอย่างบทเรียนต่างๆได้ในโหมด lock ก่อนตัดสินใจซื้อ หากลูกค้าพึงพอใจในสินค้า สามารถสั่งซื้อได้ทันที หรือหากมีคำถามใด ๆ หรือต้องการความช่วยเหลือด้านการสั่งซื้อ

สามารถติดต่อได้ที Line ID : @freyaart 

2.3 ลูกค้าสามารถชำระสินค้าผ่านทางบัตรเดบิท/บัตรเครดิต, Paypal, Internet Banking, Alipay, โอนเงิน

2.4 กรณีชำระโอนผ่านธนาคาร ลูกค้าต้องดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากยืนยันคำสั่งซื้อ และแจ้งการชำระเงิน ผ่าน Line ID : @freyaart พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน

2.5 เมื่อชำระเงินครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว คุณจะได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อและลิ้งค์เข้าสู้บทเรียน ผ่านทาง Email หรือ Line ของคุณที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทางเวบไซท์

3. ราคาสินค้า

ราคาสินค้าที่ขึ้นในเว็ปไซต์นั้นเป็นราคามาตรฐานเริ่มต้น หากลูกค้าต้องการสั่งซื้อโดยแจ้งรายละเอียดที่แตกต่างออกไป ติอต่อได้ที่ Line ID: @freyaart และ E-mail: [email protected]

4. อายุการเข้าใช้งานเวบไซท์ และรับประกันสินค้า

เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในสินค้าและบริการของทางบริษัทฯ ซึ่งทางบริษัทฯ มีการรับประกันสินค้าในกรณีต่าง ๆ ดังนี้

4.1 ลูกค้าสามารถเข้าใช้งานบทเรียนที่ซื้อแล้วได้ตลอดชีพ

4.2 หากมีปัญหาการใช้งาน หรือไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ ติดต่อได้ที่ Line ID: @freyaart และ E-mail: [email protected] เพื่อทำการเข้าสู่ระบบให้ใหม่ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง 

5. นโยบายคืนเงินและยกเลิกบริการ

5.1 หลังจากชำระเงินแล้ว ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการยกเลิกบริการ ลูกค้าสามารถเข้ามาใช้งานได้ตลอดชีพ และเก็บข้อมูลส่วนตัวเป็นความลับ 

5.2 หากลูกค้าไม่พอใจในบทเรียนหรือสินค้า สามารถติดต่อขอเงินคืนได้ ภายใน 7 วัน ถัดจากวันที่ได้ชำระเงินสมบูรณ์แล้ว โดยบริษัทจะทำการโอนเงินคืนให้ภายใน 7 วัน

ติดต่อได้ที่ Line ID: @freyaart และ E-mail: [email protected]

6. นโยบายการออกใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน

ลูกค้าสามารถติดต่อขอออกใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบ ทาง Line ID: @freyaart และ E-mail: [email protected] โดยจะส่งไปทางอีเมลล์ที่ลูกค้าได้ลงทะเบียน

วิธีการติดต่อกับเรา

หากคุณต้องการที่จะติดต่อ บจก. เฟรย่า อิลลัสเตรชั่นส์ อาเทเลียร์ เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา โปรดติดต่อเราผ่านทาง [email protected] หรือ Line ID: @freyaart

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า